Inhoud After-Corona-Scan

  • Bepaling huidige liquiditeitspositie
    (o.a. op basis van debiteuren- en crediteurenoverzicht)
  • Overzicht bancaire en overige financiële verplichtingen
  • Overzicht belastingschulden
  • Cashflowoverzicht met verschillende scenario’s
  • Risicoanalyse aansprakelijkheid ondernemer
  • Conclusies en aanbevelingen