Inzicht in de huidige situatie is juist nu van groot belang.

Lukt het mij om de komende maanden aan mijn verplichtingen te voldoen op basis van de verwachte cashflow? Wat zijn de (financiële) gevolgen voor mij en mijn onderneming op de middellange termijn? In welke mate word ik privé getroffen indien mijn onderneming uiteindelijk niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen? De After-Corona-Scan kan u helpen bij de beantwoording van deze vragen.

Financieel & juridisch inzicht

De After-Corona-Scan geeft u niet alleen inzicht in uw financiële situatie, maar brengt tevens belangrijke juridische gevolgen in kaart. Zeker in de huidige onzekere periode is het van belang dat u weet hoe uw onderneming ervoor staat. Zo kunt u proactief handelen en weloverwogen beslissingen nemen.

Rapport met aanbevelingen

De After-Corona-Scan resulteert in een heldere rapportage. U krijgt inzicht in uw huidige liquiditeitspositie en bevat een prognose voor de komende 6 maanden. De financiële scan en de juridische inventarisatie vormen gezamenlijk de basis voor de vervolgstappen die genomen zouden moeten worden.

Wees op tijd!

De After-Corona-Scan is een handige tool waarmee u inzicht verkrijgt in belangrijke risico’s binnen uw onderneming. Op basis hiervan kunt u de juiste stappen zetten en waar nodig bijsturen. Door proactief te handelen voorkomt u onnodige schade en kunt u op termijn concurrentievoordeel behalen.

Impact coronavirus

Het coronavirus heeft de afgelopen periode een grote impact gehad op onze samenleving.
Door de intelligente lock-down werden ondernemers in bepaalde sectoren van de samenleving geconfronteerd met tijdelijke sluiting en/of forse omzetdalingen. Hoewel de overheid allerlei regelingen in het leven heeft geroepen om de ergste gevolgen op te vangen, wordt nu pas duidelijk wat de echte gevolgen zijn geweest.

In tijden van crisis gaat alle aandacht uit naar de dagelijkse bedrijfsvoering. Dat is begrijpelijk, maar het is minstens zo belangrijk om ook bij de toekomst van uw onderneming op de middellange termijn stil blijven te staan.

De Belastingdienst, banken, verhuurders en leveranciers verleenden uitstel van betaling, maar ….

Uitstel van betaling is geen afstel van betaling.

Veel ondernemers lopen met vragen rond zoals:

– Heb ik voldoende liquide middelen?
– Heb ik goed zicht op mijn omzet en kosten voor het komend jaar?
– Kunnen mijn schuldeisers na corona nog worden voldaan?
– Ik heb minder inkomsten maar mijn vaste lasten lopen door, hoe moet ik hiermee omgaan?

Snel inzicht in uw situatie

Inzicht in de huidige situatie is juist nu van groot belang. Lukt het mij met de verwachte cashflow aan mijn verplichtingen te voldoen? Heb ik voldoende liquide middelen? Wat zijn de gevolgen voor mij en mijn onderneming? In welke mate word ik in privé getroffen door de gevolgen van het coronavirus? Moet ik schulden met privégeld betalen?

Maar hoe krijgt u snel inzicht in uw situatie? De After-Corona-Scan kan u daar bij helpen.

Wij helpen u graag!

Met de After-Corona-Scan kunt u de belangrijkste gevolgen van het coronavirus voor uw onderneming in kaart gebracht krijgen. De scan geeft antwoord op vragen als: Wat zijn de gevolgen van een omzetstijging of -daling t.o.v. van voorgaande perioden? Ben ik in staat om op een redelijke termijn de gevolgen te boven komen?

Vraag nu de After-Corona-Scan aan.

Inhoud van de After-Corona-Scan

De scan geeft antwoord op veel vragen en helpt u te beslissen wat u de komende periode voor vervolgstappen kunt zetten. U krijgt een overzichtelijk rapport met aanbevelingen. Bekijk volledige inhoud
Bepaling huidige liquiditeitspositie
Overzicht bancaire en overige verplichtingen
Aangegane extra verplichtingen
Risicoanalyse aansprakelijkheid ondernemer
After-Corona-Scan